Pszichológia & Coaching

Munka- és szervezetpszichológusként mélyen hiszek a coaching-ban, mint vezető-, csapat- és szervezetfejlesztési eszközben, és úgy is, mint kreatív problémamegoldó és teljesítményfokozó módszertan. Számomra a coaching részben egy professzionális, eredmény orientált beszélgetés, interaktív szakmai támogatás, részben önismeretfejlesztő munka.

 • Kinek szól a coaching?

  Ma már nem csak a csúcsvezetőknek van lehetősége coaching-ot igénybe venni, bárki fordulhat coach-hoz, aki eredményesebb szeretne lenni, aki fontos döntés előtt áll, vagy aki egy konkrét cél érdekében szeretné személyiségét, önbizalmát vagy képességeit edzeni. A coaching nem direkt tanácsadás, és nem is lelki gyógyító folyamat, mint a pszichoterápia. Coach-ként az egyén, csapat és szervezet optimális működésének elősegítését, képességeik jobb kiaknázását támogatom, valamint beindítom a változást, ha kell provokáló és kreatív gondolatébresztőként. A coachingnak különféle felosztása létezik, jómagam elsősorban az alábbi területeken mozgok komfortosan pszichológus coachként.

 • Vezetők támogatása (Leadership coaching)

  Korunk bizonytalan, kiszámíthatatlan munka- és üzleti környezete a vezetőkre egyre nagyobb pszichológiai megterhelést mér, így kritikusnak tartom a vezető személyre szabott támogatását, szakmai személyiségének megerősítését. Coachként a vezető gondolkodási és döntéshozási folyamatát támogatom, növelve a vezető önismeretét és tudatos működését. Hiszem azt, hogy a vezető akkor a leghitelesebb, ha belső világa rendezett, erős önismerettel bír és folyamatosan dolgozik saját vakfoltjai felismerésén. Az önismeret és tudatosság fejlesztésén túl, a vezetőket szakmai és munkahelyi kapcsolati dilemmáik megoldásában is támogatom coachként. Bővebben itt olvashat erről.

 • Szervezet- és csapatfejlesztés (Business & Team coaching)

  Az elmúlt években megnőtt a csapatmunka jelentősége minden szervezetben. A legújabb hálózati kutatások szerint a csapaton belüli és csapatok közti együttműködésen, és az emberi kapcsolatok minőségén múlik a szervezet sikere. A fókusz az egyéni teljesítményről egyre inkább a csapatmunkára tevődik át, aminek megvannak a maga kihívásai, így az egyéni, személyre szabott vezetőfejlesztéssel ellentétben itt a csapat, és a teljes szervezet működésén van a hangsúly. Bővebben itt olvashat erről.

 • Projektek támogatása (Projekt coaching)

  A direkt projekttanácsadással ellentétben a coaching abban nyújt segítséget, hogy a projektcsapat tagjai maguk jussanak el problémáik megoldásához, ahelyett, hogy én mondanám meg nekik az optimális választ. Tapasztalt projektmenedzserként tisztában vagyok a projektek buktatóival, és a különféle projektszakaszok kihívásaival. Külsős coachként vagy egy kiélezett projekthelyzetben tudok támogatást nyújtani, vagy végigkísérem a projektet a teljes életciklusán. Bővebben itt olvashat erről.

 • Karrier (újra)tervezés támogatása (Karrier coaching)

  A szakirodalom szerint „portfólió karrierrel” rendelkezem. Az elmúlt 20 évben nyelvészből lettem menedzser, majd menedzserből tanácsadó és coach, és jelenleg pszichológia mesterszakos egyetemi tanulmányokat folytatok a Budapesti Műszaki Egyetemen, munka- és szervezet pszichológusnak készülök. Tisztában vagyok azzal, milyen az, ha elakadunk a karrierúton, vagy amikor azt érezzük, jó lenne már munkahelyet vagy szakmát váltani, de hiányzik az inspiráció vagy a döntés, hogy megtegyük a szükséges lépéseket. Tapasztalt karrierépítőként és hivatásváltóként abban tudok segíteni, hogyan lehetséges megugrani a lehetetlent. Bővebben itt olvashat erről.

 • Hogyan dolgozom pszichológus coach-ként?

  Az első konzultáció során átbeszéljük, mi a kihívás, dilemma, ami előtt Ön vagy a szervezete áll, és megnézzük, hogyan tudunk együtt dolgozni, illetve, hogy valóban én vagyok-e a megfelelő szakember. Az első alkalommal megállapodunk a fejlesztési folyamat céljában, idő és pénzügyi kereteiben.

  Szemléletem rendszerközpontú, és megoldásfókuszú: az egyénre, a csapatra és a szervezetre is egy nagyobb rendszer részeként tekintek, és a lehetőségek feltárására és a vágyott célok elérésére helyezem a hangsúlyt. A közös munka során különféle coaching és pszichológiai módszereket és eszközöket használok ahhoz, hogy elősegítsem az egyén és a csapat önreflexióját, a belső akadályok és hibás gondolkodás felismerését és a hozott téma feldolgozását.

  A pszichológus etika és a Nemzetközi Coaching Szövetség által lefektetett coach kompetenciák és etikai normák szerint dolgozom: mindent, ami az egyéni vagy csapat ülésen elhangzik, bizalmasan kezelek, harmadik féllel nem osztom meg. Bővebben itt olvashat erről.

  Számlaképes vagyok, saját vállalkozásban dolgozom. A konzultációk díja üzleti és magán ügyfelek esetében is egyéni megállapodás alapján dől el, az árat az első, ingyenes alkalom során rögzítjük. Magyar és angol nyelven is vállalok munkát. COVID JÁRVÁNY IDEJE ALATT ELSŐSORBAN ONLINE DOLGOZOM!

 • Miért engem válasszon?

  Okleveles pszichológus, valamint a Nemzetközi Coaching Szövetség által minősített coach vagyok (PCC). Sikeresen ötvözöm a menedzser karrierem során szerzett munkatapasztalatomat pszichológiai tudással. A hiteles, professzionális segítő szakma elsajátítása komoly befektetés: több mint 450 órányi coach képzés van mögöttem, tanultam magyar, amerikai és angol intézményekben, illetve 700+ órányi egyéni és csapat coaching ülést vezettem le eddig. Folyamatosan képzem és fejlesztem magam új módszertanok megismerésével, legutóbb a londoni Academy of Executive Coaching intézetben tanultam két éven át rendszerszemléletű team coaching-ot, valamint munka- és szervezetpszichológia mesterszakos tanulmányokat végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem közgazdasági karán.

Az alábbi oklevél másolatok hűen tükrözik szakmai érdeklődésemet és coachingban szerzett képesítéseimet.

Kapcsolat