Filozófia

Picasso (1881 — 1973)

“Bármi, amit elképzelsz, valóság.”

Nietzsche, német filozófus (1844— 1900)

“Aki nem madár, az ne akarjon fészket rakni a szakadék tetején.”

Dietrich Bonhoeffer, német teológus, názi ellenálló pap (1906—1945)

“A gonoszsággal szembeni csend maga is gonosz: Isten nem fog ránk bűntelenként tekinteni. Nem beszélni annyit jelent, mint beszélni. Nem cselekedni, cselekvés.”

Marcus Aurelius római császár (i. sz. 121 — 180)

“Az emberek pihenő helyeket keresnek maguknak: falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe, különösen ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el.”

Ovidius római költő (i. e. 43 — i.sz. 18)

“A szerelem csak fokozódik a visszautasítás fájdalma miatt.

Amor crescit dolore repulsae.”

Victor E. Frankl bécsi pszichiáter (1905 — 1997)

“A látó szem önmagán túlnéz.”

Popper Péter pszichológus (1933 — 2010)

“Indiában nagy protekcióval elkerültem egy valódi, nem üzleti jellegű ashramba, ahol a vezető fogadott és megkérdezte, hogy vannak az emberek az én országomban a vallással. Mondtam, van minden, katolikus, protestáns, zsidó, stb. Azt válaszolta: “Látom, nem tudja, mi az a vallás. Vallás az, amit egy ember akkor csinál, amikor egyedül van.”

Vlagyimir Komin orosz orvos-pszichoterapeuta (sz. 1954)

“Változó tudatállapotban képesek vagyunk két energiát megkülönböztetni: az emberi világból eredő általában sűrű, tömény energia, a kollektív tudatból származó pedig fényes, világos és könnyű. Amikor az ember csak arra az információra figyel, ami az emberi világból származik, az élet fárasztó, olyan, mint egy húsdaráló. Nincs benne ihlet, nincs benne kihívás. A másik oldalon éppen fordított a helyzet. Ha figyelünk a kollektív tudatból érkező információra, szinkronizáció érzése alakul ki. Mindig azt érezzük: a legjobb időben, a legjobb helyen vagyunk. Minden, ami velünk történik, mély értelmet hordoz, egységérzés alakul ki bennünk az emberiséggel, és az egész világgal kapcsolatban. {Transzkarnáció könyv részlet}”

Csíkszentmihályi Mihály pszichológus (sz. 1934)

“Az emberiség történetében a kreativitást sokáig magasabb rendű lények kiváltságának tartották. A világon az összes vallás ilyen eredetmítoszokra épül. Az emberi faj történetében csak az utóbbi időben fordult meg a helyzet: mára a férfi és a nő lett a teremtő, az istenek pedig képzeletük szüleményei. Megfordítottuk tehát az istenek és emberek viszonyát, de egyelőre nem világos, hogy mindez az emberi faj javát szolgálja-e, vagy a bukásához vezet. {Kreativitás könyv részlet}”

Konfuciusz kínai filozófus (i. e. 551 — 479)

“Ha kiváló emberrel találkoznál, arra törekedj, hogy egyenlő légy vele. Ha viszont hitvány emberrel találkozol, tekints bensődbe, s vizsgáld meg önmagad.”

~~~

“Engedd szabadon, amit szeretsz. Ha visszajön hozzád, a tiéd – örökre.”

Roberto Assagioli olasz pszichiáter (1888 — 1974)

“A mai embereknek óriási szüksége van arra, hogy befelé forduljanak, mivel mai kultúránk túlzottan kifelé fordul. A “normális” ember pszichológiai és spirituális értelemben önmagán kívül él, mindenütt él, csak önmagában nem, a szó szoros értelmében “kívülre került”, nem a belső középpontjában él. A külső életet ezért tehát muszáj a megfelelő belső élettel ellensúlyozni. Vissza kell fordulnunk önmagunk felé.”

Szókratész görög filozófus (i. e. 469 — 399)

“Akik csak testileg magtól-terhesek, azok a nők után bolondulnak, és így élik a szerelmet, és a gyermekáldás révén vélik elnyerni minden időkre a halhatatlanságot, hírük fönnmaradását, a boldogságot. De vannak, akik inkább lelkükben, mint testükben foganják mindazt, ami a lélekhez illik mind fogamzásban, mind szülésben. És vajon mi illik? A belátás és a többi erény illik, amelyek szerzői a költők és más alkotók, továbbá olyan mesteremberek, akiket feltalálóknak tartanak. {Platon: Lakoma}”

C.G. Jung (1875 — 1961)

Én magam is rászorulok jóságom alamizsnáira, én magam vagyok az ellenség, akit szeretni kell.”