A magyar természettudományos oktatás tündöklése és bukása

Egyik nagyra becsült mentorom révén jutottam el egy rendkívüli szakmai fórumra 2019 októberében, ahol mintegy 60 diák, oktató, kutató és üzleti szereplő beszélgetett arról, hová tart a természettudományos oktatás jövője Magyarországon, milyen problémákkal kell szembenézni az oktatás és tanárutánpótlás terén, és hogyan állítható meg a korábban világszínvonalú természettudományos oktatás hanyatlása Magyarországon.

A fórumra mentorom iránti tiszteletből és kíváncsiságtól hajtva mentem el, hiszen fogalmam sem volt arról, hogy milyen méretű problémákkal nézünk szembe, és hogy van-e egyáltalán probléma. 25 évvel ezelőtt, amikor egy vidéki kisvárosban érettségiztem, még távolról sem volt ilyen méretű gond, a szigorú matematika, fizika és kémia oktatás nemcsak kitörölhetetlen, önbizalmat csonkító nyomokat hagyott bennem, hanem lehetővé tette a kiemelkedő tehetségek kibontakozását is. Az egyik gimnazista osztálytársam, dr. Nagy Miklós – akit nemes egyszerűséggel Einsteinek becéztünk az osztályban – intelligens fluoreszcens molekulák fejlesztéséből és vizsgálatából doktorált 28 évesen, és ma az MTA Kémiai Tudományok Osztályának egyik legfiatalabb tagja.

A „természettudományos oktatás jövője” szakmai műhelyt egy olyan alapítvány szervezte, amelyet Holtzer Péter közgazdász hozott létre a természettudományok felkarolására, barátja, a Fazekas gimnáziumban matematikát tanító, fiatalon elhunyt Szabó Szabolcs után elnevezve. Az alapítvány célul tűzte ki 2017-ben, hogy továbbviszi Szabó Szabolcs természettudományos oktatás terén elindított örökségét. Így többek közt komplex természettudományos versenyeket szerveznek általános iskolások számára, „Szabó Szabolcs Természettudományos Vándorkupa” néven, illetve pályázati lehetőséget biztosítanak a természettudományos egyetemisták külföldi konferenciákon való részvételéhez. Szabó Szabolcs nevét fémjelzi továbbá az általa létrehozott Kémia Mobillabor kezdeményezés, aminek az a célja, hogy mozgatható labor segítségével kisebb vidéki iskolákba is eljussanak a gyerekekhez a kémia kísérletek.

A szakmai fórum arra hívta fel a figyelmet, hogy veszélyeztetve van a jövő generációjának magas színvonalú természettudományos oktatása, hiszen nincs megfelelő tanári utánpótlás Magyarországon. Nem kérdés, több kis Einsteinre van szükségünk itthon, így e cikk megírásával magam is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy erre ráirányítsuk a figyelmet.

A 2019. novemberében rendezett Szabó Szabolcs Természettudományos Vándorkupa győztese, a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola csapata

Az alábbiakban a műhely díszvendége, dr. Csapó Benő professzor nyitóbeszéde található, aki MTA doktori fokozatú, Prima Primissima díjas neveléstudományi kutató, a Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának vezetője, eredetileg kémia-fizika szakos középiskolai tanár.

Köszönöm Péternek mindazt, amit annak érdekében tett, hogy ma így együtt legyünk!

Ez a 43. tanév, amit egyetemi oktatóként a Szegedi Tudományegyetemen elkezdek, 43 éve tanítok tanár szakos hallgatókat.

A 70-es években a magyar természettudományos és matematika oktatás a világ élvonalába tartozott, és a 80-as években már mi voltunk a legjobbak természettudományból. Ennek legfőbb oka az volt, hogy nagyon jó minőségű természettudományi tanárok tanítottak a magyar iskolákban, a tanári pályára való kiválasztás magas színvonalú volt, a népesség legintelligensebb 3 %-ából kerültek ki a pedagógusok, akik nagyon komoly természettudományos képzésben részesültek.

Jómagam kémia-fizika szakos tanárként végeztem Szegeden, és megjegyzem, hogy amikor negyedévesek voltunk, készítettünk egy szöveget az egyetem vezetőinek, aminek az volt a címe, hogy „Az egyetemen folyó kémia-fizika oktatás problémája”, tehát akkor is voltak már problémák, de azóta a problémák csak tovább fokozódtak.

A közoktatás egy bonyolult rendszer, ami olyan, mint egy élő biológiai rendszer: ha valamilyen ponton megjelennek a betegségek, akkor annak kialakulnak az áttétei is. Az oktatási rendszerben a problémák nem ott keletkeznek, ahol aktívan láthatóvá válnak, és a beavatkozásoknak megvannak a maga kockázatai és mellékhatásai.

Nagyon sok ponton kellene beavatkoznunk. Strukturális, rendszer-szintű problémák vannak, amikben lehet tüneti kezeléseket alkalmazni, vissza lehet menteni néhány tucat fiatalt a természettudományos tanításba, de az lenne a dolgunk, hogy magával a rendszerrel foglalkozzunk, és rábírjuk a közoktatási szereplőket, hogy a témával foglalkozzanak, valamint meg kell találni azokat a személyes kapcsolatokat, nagyobb hatású szereplőket is, például a vállalati szektorban, akiknek elemi érdekük, hogy Magyarországon legyen elegendő természettudományos végzettségű fiatal.

Rengeteg beavatkozási lehetőség van. Az óvodával kezdeném, mert a világon több országban is, így például az Egyesült Államokban, a természettudományos oktatás alapelve az óvodával kezdődik, és onnan halad végig a 12 évfolyamos közoktatásra. Nálunk az a probléma, hogy nem figyelünk oda eléggé az óvodára, pedig ott alakulnak ki az alapvető attitűdök. Ugyanezt lehet elmondani az alsó tagozatra is. Ezek a területek ma Magyarországon nagyrészt kihasználatlanok más országokkal összehasonlítva. Az összehasonlításokat végző OECD jelentésekben naprakészen látjuk, hogyan állunk ebben a tekintetben.

Felső tagozatban azonban túl hamar megtörténik a természettudományos diszciplínák bontása, kémiára, fizikára, biológiára, amik között nincsen összhang. Régóta figyeljük a diákok természettudományos tárgyak tanulásával kapcsolatos attitűdjeit és fájó szívvel látom, hogy a fizika és a kémia holtversenyben van a „legutáltabb tárgyak” listáján. A matematika már a középmezőnyben van a nyelvtannal együtt, míg a biológia picit a középmezőny felett, legmagasabban az idegen nyelvek és a történelem áll.

Nem tudom megállni, hogy ne utaljak Pollák György matematikusra, aki egyik könyvének bevezetőjében azt írja, hogy már az általános iskolában megtanulják a gyerekek megutálni a matematikát, aztán matematika tanárok lesznek és ezt az utálatukat fogják továbbadni tanárként a következő generációnak.

Tehát nem elég csak a kognitív szférára koncentrálni, tudni kell azt, hogy meg kell szerettetni a tantárgyat a gyerekekkel. Meg lehet érteni azt is, miért nem szerethető a fizika és a kémia: a tankönyvek taníthatatlanok, értelmetlen mondatok vannak benne, és nagyon rövidek azok a szövegek, amelyek az egyes kísérletekről szólnak. Probléma van továbbá az óraszámmal is, ami mind a 12 évfolyamban alacsonyan van. Az OECD jelentés szerint azon országok közé tartozunk, ahol a természettudományos tárgyakra viszonylag alacsony óraszámot szánunk, és ez a szám az elmúlt évtizedben tovább csökkent. Ebben az óraszámban már nem lehet normálisan természettudományokat tanítani.

A tanítás módszereivel is nagyon nagy probléma van, áttörhetetlennek tűnik a fal. Több olyan Európa Uniós projektben is részt vettünk, amelynek az lett volna a célja, hogy a kutatás alapú természettudományos tanítást elterjesszük, amire az EU 60 millió eurót szánt, de Magyarországról lepattannak ezek a programok. Legutóbb egy összeurópai programban vettünk részt, amiben mi vezettük az egyik munkacsomagot. Amikor a végeredményt bemutattuk Brüsszelben, akkor a török kollégák egy egész delegációval voltak jelen, majd miután hazamentek, egy nagy nemzeti napilapban egy egész oldalas riport jelent meg a török részvételről ebben az európai programban, a miniszterelnökük kiemelte, hogy “tessék alkalmazni a megszerzett tudást és tapasztalatot, hiszen óriási pénzeket fektettünk bele”. Magyarországon nem tudjuk, hogyan lehetne bármit is tenni, elakadunk mind a természettudományos kutatás, mind pedig a tanárképzés területén.

A középiskolákban igen nagy probléma a korai szelekció, és nagyon nagy gondok vannak a pályaorientációval is, nem igazán tudják a fiatalok mit lehet kezdeni a természettudománnyal általában. Az egyetemi tanárképzés is alapvetően problematikus, széttagolt, nagyon sok intézmény foglalkozik pedagógusképzéssel. Összehasonlításképp el szoktuk mondani, hogy Magyarország 4 helyen képez orvosokat világ-színvonalon és több mint 30 különböző helyen képezünk pedagógusokat meglehetősen gyenge színvonalon. Már tizenéve javasoltuk, hogy vonjuk össze a pedagógusképzést 4 nagy egyetemre, 4 egyetem mindent el tudna látni, és ott fel lehetne építeni a tudományos műhelyeket, lehetne mögé tudományos hátteret tenni.

A legnagyobb probléma, hogy amikor a bolognai folyamatra áttértünk, elveszítettük a természettudományos tanárjelölteket, az egyetemek ekkor leépítették a szak-módszertani oktatást, és a 3 nagy komponensből, a pedagógia-pszichológia, a szakmódszertan és a diszciplináris tárgyak közül, ma sem a szakmódszertan, sem a pedagógiai pszichológia nincs abban a helyzetben, hogy nemzetközi szintű tudással lássa el a fiatalokat. Országos szinten vannak persze műhelyek, kutatók, kitűnő oktatók, azonban nincs olyan tömeg, amely ezt az egész feladatot el tudná látni.

A természettudományok tanításának a kutatásával is nagy probléma van. A jó hír az, hogy az Akadémia elnöke néhány éve kiírt egy tantárgy-pedagógiai kutatási programot, és 200 millió forintból 19 kutatócsoport indult el, többek közt természettudomány tanítással foglalkozó kutatócsoportok.

Tehát az óvodától a PhD-ig rengeteg beavatkozási pontunk van, amivel érdemes foglalkoznunk. Köszönöm szépen a figyelmet!

A “Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány”-ról itt lehet bővebben olvasni: http://sz2a.hu/

Copyright © Czifra Julianna – Minden jog fenntartva!

A fórum moderátora, Zsikla Gábor (Flow Csoport) és az alapítvány alapítója, Holtzer Péter

Nyitóképen: Prof. Dr. Csapó Benő

2019.10.15